KAPASİTE      kg/saat KAPASİTE    kg/saat Uzunluk……….:  2,35 m
Genişlik……….:  2,60 m
Yükseklik…….:  2,85 m
Elektrik Gücü:  5,5 kw
 
Kabuklu Fıstık 600 İç Badem 1400
İç Fıstık 1400 Antep Fıstığı 1400
Ay Çekirdeği 1000 İç Antep 2000
Kabak Çekirdeği 1000 Leblebi 1200
Kabuklu Badem 1000 Kaju 1200
Özellikler

SIVI KARIŞIM BASMA NOZÜLÜ

Sıvı karışım basma nozülü, tuzlanacak ürün için önceden girilen reçete çerçevesinde tartımlı bir şekilde tuzlama tambura verilen ürün için reçete çerçevesinde otomatik olarak hesaplanan sıvı karışımın kontrollü bir şekilde tambur içerisinde yer alan ürüne verilmesi için kullanılmaktadır. Anılan nozül sayesinde kazan içerisinde bulunan ürüne homojen bir şekilde sıvı karışım verilebilmektedir.

ÜRÜN BYPASS SİSTEMİ

Tuzlama ve kavurma makinelerinden oluşan hatlarda, ürünün tuzlanmadan doğrudan kavrulmak üzere fırına gönderilmesi isteniyorsa, şekilde görülen by-pass kanalı yardımıyla ürün tuzlama kazanı içerisine girmeden doğrudan fırın bunkerine gönderilmek üzere, tuzlama makinesinin altında yer alan bunkere verilir. Ürünün sert bir şekilde aşağıya düşerek deforme olmasını önlemek için by-pass kanalının içerisine yumuşatıcı kedi yolları yapılmıştır. 

OTOMATİK ÜRÜN BOŞALTMA SİSTEMİ

Tuzlama giriş bunkerinin altında bulunan pinomatik açma-kapama sistemi, tuzlanacak olan ürün için önceden oluşturulan reçetede set edilen ağırlık değerine ulaşılmasını takiben otomatik olarak bunker içerisinde yer alan ürünün tambura transferi için kullanılmaktadır.

HELEZONLU KURU KATKI MADDESİ BESLEME SİSTEMİ

Helezonlu Besleme sistemi Tuzlama makinesi giriş bunkerinde tartılarak, tuzlama makinesi tamburuna verilen ürüne önceden girilen reçete çerçevesinde otomatik olarak orantılı bir şekilde kuru katkı maddelerinin transfer edilmesi için kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan karıştırıcı sistem sayesinde helezon bunkerinde bulunan toz halindeki katkı maddelerinin donmasını önleyerek, katkı maddelerinin homojen bir şekilde tamburdaki ürüne transfer edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca ürünlerin deforme olmaması ve tuzlama tamburunun temizliğinin kolay yapılabilmesi için helezon sistemi kızaklı yapısıyla ileri ve geriye doğru hareket edebilmektedir.

VİBRASYONLU TUZLANMIŞ ÜRÜN BESLEME ÜNİTESİ

Girilen reçete çerçevesinde tuzlama tamburundaki ürünün tuzlama işleminin tamamlanmasını takiben, tambur içerisinde yer alan kanat sisteminin özelliği sayesinde terse dönmeye başlayan tambur içerisindeki ürünler tamburun altında yer alan tuzlanmış ürün bunkerine boşaltılmaktadır. Tuzlanan ürünlerin bir elevatör yardımıyla kavurma makinesi giriş bunkerine transfer edilebilmesi için tuzlanmış ürün bunkerinin altında yer alan vibrasyonlu beslenme ünitesi kullanılmaktadır. Vibrasyonla çalışan sistem ürünün kontrollü bir şekilde elevatöre verilmesini sağlayarak, ürün kayıplarını ve deformasyonunu önlerken, sistemin sürekli ve düzenli bir şekilde beslenmesini sağlamaktadır.

OTOMATİK ÜRÜN TARTIM SİSTEMİ

Tuzlanmak ve kavrulmak istenilen ürün için önceden hattın kontrol paneline girilen reçete çerçevesinde, ürün tuzlama makinesinin bunkerinde tartılarak, ürün üzerine verilecek olan sıvı karışım miktarı ile toz halindeki kuru katkı maddeleri sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Tarım işlemini takiben bunkerin altında bulunan piston yardımıyla otomatik olarak tuzlama makinesi tamburuna verilen ürüne yukarıda belirtilen sıvı şerbet ile kuru katkı maddeleri orantılı bir şekilde otomatik olarak verilir. Bu tartım sistemi sayesinde ürüne istenilen miktarda şerbet ve kuru katkı maddeleri verilerek her zaman ürünün homojen bir şekilde tuzlanması sağlanmakta olup, manuel sistemlerde işçi hatasından kaynaklanan reçete farklılıklarının önüne geçilmiştir.

ŞERBET STOK TANKI SEVİYE SENSÖRÜ VE POMPASI SİSTEMİ

Tuzlama makinesine entegre vaziyette bulunan iki tanktan biri olan şerbet stok tankı, hazırlık tankında hazırlanan şerbetin depolandığı ve tuzlama makinesi tamburuna transfer edildiği bölmedir. Bu tank sistemin durmadan çalışması için kullanıldığından, altında bulunan minimum seviye sensörü ile şerbet azaldığında hazırlık tankına talimat vererek, sistemin sürekli olarak çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca hazırlık tankı ile stok tankı arasında yer alan pompa ile stok tankından sıvı karışımı tambura basan pompalar, tuz-su-un vb. gibi sıvı karışımların transferi için uygundur.

ŞERBET HAZIRLAMA VE BESLEME TANKLARI

Tuzlama makinesine entegre vaziyette bulunan hazırlık ve stok tankları, ürünün tuzlanması için gerekli olan sıvı karışımların hazırlanması ve saklanması için kullanılmaktadır. Hazırlık tankının şebeke bağlantısının yapılmasını takiben, su şebekeden tanka alınmaktadır.  Takiben un-tuz ve diğer toz haldeki katkı maddeleri bu tanka ilave edilir ve tankın içerisinde bulunan bir mikser yardımıyla karışım hazırlanır. Hazırlık tankında hazırlanan sıvı karışım, bir pompa yardımıyla stok tankına basılır. Stok tankında bulunan sıvı karışım girilen reçete çerçevesinde tuzlama tamburundaki ürüne bir pompa yardımıyla transfer edilmekte olup, haberleşmeli olarak çalışan bu iki tanktan, stok tankında şerbet azalmaya başladığında, hazırlık tankına yeni şerbet hazırlaması için talimat verilmektedir. Böylelikle sistem hiç durmadan sürekli olarak çalışmaktadır.

KUMANDA PANOSU

Makine üzerinde bulunan kumanda panosu panele gitmeden makinenin yanında operatörün kontrolü altında temizlik işleminin gerçekleştirilmesi için dizayn edilmiştir. Ayrıca pano üzerinde yer alan “Helezon Start” tuşu ile kuru katkı maddeleri helezonuna boşaltıldığında helezonun döküş yaptığı noktada oluşabilecek boşluklar bir defaya mahsus olmak üzere alınmakta olup, böylelikle reçeteye uygun olarak kuru katkı maddelerinin sürekli bir şekilde tambur içerisindeki ürüne verilmesi sağlanmaktadır.

TAMBUR TEMİZLİK VANASI

Gün sonunda ya da farklı sıvı karışımlar kullanılmak istendiğinde tuzlama makinesi tamburunun temizlenmesi gerekmektedir. Bunun için Kumanda Panosunda bulunan “2 Tank Pompa-Karıştırıcı” düğmesi açılarak sistemden tambur içerisine su verilmesi sağlanmaktadır. Bu su yardımıyla tambur içerisindeki kalıntıların tamburdan tahliyesi için tambur üzerine yerleştirilen vana yine pano üzerinde yer alan “Tambur Boşaltma-Karıştırma” düğmesi açılarak, tuzlama makinesinin gövdesinde yer alan tahliye deliğinin üzerine getirilir.Bu işlemin yapılmasını takiben, vana açılarak makine üzerindeki giderden kalıntılar rahatlıkla temizlenebilmektedir. Görüldüğü üzere sistemin temizlenmesi için makine üzerinde gerekli tüm kolaylıklar düşünülmüş olup, sistem son derece rahat bir şekilde temizlenebilmektedir.